Nederlandse MKB ondernemers zijn sterk afhankelijk van bankleningen. Veel meer dan bijvoorbeeld het Amerikaanse MKB. In Nederland worden bedrijven namelijk voor 77% uit bankleningen gefinancierd en in Amerika maar voor 49%. Ook is opvallend dat in Amerika 30% wordt gefinancierd door familie en bekende terwijl dit in Nederland slechts 8% is. Crowdfunding is in Amerika ook al veel eerder ontdekt en pas later naar Nederland overgewaaid.

Kredietverlening aan het MKB is sinds de crisis in 2008 fors afgenomen. De totale kredietverlening is gedaald van circa € 144,7 miljard naar € 134,9 miljard. Nog geen derde van startende bedrijven en maar 60% van de bestaande bedrijven krijgen een financiering bij de bank. Dit staat nog los van de MKB’ers die uiteindelijk helemaal geen aanvraag durven in te dienen.

Er zijn vooral minder kredieten verstrekt kleiner dan € 250.000,-. Terwijl volgens De Nederlandsche Bank de vraag naar kredieten in het 3e kwartaal 2015 en naar verwachting ook in 2016 verder zal stijgen.

De meeste ondernemers stappen traditioneel nog steeds als eerste naar de bank. In de afgelopen vijf jaar kreeg iets meer dan de helft van het MKB een afwijzing. Vaak stopt dan de zoektocht naar een financiering. Onnodig denken wij. Al deze bedrijven moeten dus op zoek naar een alternatief. Deze zijn er legio. Crowdfunding is er slechts één van.

Redenen om deze financieringsvorm te kiezen liggen enerzijds bij het falen van de bank. Zij hebben weinig aandacht voor het kleinere MKB en tonen geen proactieve houding. Ook heerst er veel wantrouwen onder het bedrijfsleven richting banken en is er onvrede over de  lange aanvraagprocedures.

Anderzijds heeft crowdfunding een aantal specifieke voordelen. De kosten en voorwaarden zijn vooraf inzichtelijk en onveranderlijk, het is persoonlijker (mensen investeren in plaats van instanties) en er is geen informatieverplichting (met de hiervoor te maken kosten) gedurende de looptijd.

Bent u geïnteresseerd in een financiering via crowdfunding? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.