Een financiering via crowdfunding kunt u zelfstandig aanvragen. Veel ondernemers maken een gebruik van een adviseur. Sommige platforms sturen ook aan op begeleiding door een adviseur. Dit heeft als voordelen dat de kans op succes groter is en het traject korter is, omdat een ervaren adviseur precies weet welke informatie een platform nodig heeft. Ook is gebleken dat investeerders waarde hechten aan begeleiding door een ervaren adviseur. Ze zijn dan eerder bereid te investeren.

Ieder platform kent zijn eigen regels en voorwaarden. Er zijn echter diverse zaken die bij de meeste platform terugkomen.

Ondernemingsplan

Alle platforms vragen een ondernemersplan, begeleid door historische cijfers en een financiële prognose. Soms vragen ze dit volgens een voorgeschreven format te doen, maar meestal is de vorm vrij.

Beoordeling

Een aanvraag doorloopt altijd een beoordelingstraject door het platform zelf. Het platform bepaalt welke aanvragen zij uiteindelijk op de website presenteren aan hun investeerders. Maar liefst 85% van de aangeboden financieringsaanvragen wijzen crowdfundingplatforms af.

Hoogte van de rente

De rente, looptijd en leningsvoorwaarden bepaald u in beginsel zelf. Dit gebeurt echter wel na een advies van het platform. Platforms gebruiken een systeem  van risicoclassificatie. Ze maken een inschatting van de kans dat u de lening terug zult betalen. Hoe lager ze dit risico inschatten, hoe beter de risicoclassificatie en hoe lager de geadviseerde rente die u investeerders aanbiedt.

Hoofdelijk aansprakelijk

Het crowdfundplatform zal u vragen persoonlijk garant te staan voor de lening die u aan de crowd vraagt. Dit noemt men hoofdelijke aansprakelijkheid. Af en toe wijken ze hierop af.

Eigen inbreng

U zult altijd ook een deel van de benodigde financiering zelf moeten betalen. Heeft u dat niet zelf? Dan is een lening vanuit de familie- of vriendensfeer ook mogelijk.

BKR

Uit een BKR-toetsing moet blijken dat u in het verleden goed bent omgegaan met schulden.

Campagneduur

Platforms hanteren vaak een maximale campagneduur variërend van 30 tot 90 dagen. Dat betekent dat ze uw aanvraag tijdens die periode op hun website publiceren en investeerders hun investering kunnen doen. Zijn de investeerders niet bereid gevonden het door u gewenste bedrag volledig te financieren, dan gaat de financiering niet door. In de praktijk komt dit niet zoveel voor.

Periode van terugbetalen

In de basis kunt u er voor kiezen de financiering terug te betalen in maximaal 5 jaar. Er komen echter steeds meer varianten. Denk daarbij aan de afspraak dat u bijvoorbeeld het eerste half jaar nog niet terug hoeft te betalen. En langere looptijden tot wel 10 jaar.

Kosten

Platforms vragen een vergoeding voor hun diensten. Deze kosten bestaan meestal uit een vast bedrag en een variabel bedrag afhankelijk van looptijd en hoogte van de financiering. Ter illustratie: de vergoeding voor een geldlening van € 100.000 met een looptijd van 4 jaar varieert van 3,8% tot 9%. Gemiddeld is dit ongeveer 5,3%. Sommige platforms bieden voor dit geld naast het faciliteren van de geldlening ook begeleiding en marketing.

AFM vergunning

Sommige platforms hebben een AFM vergunning en worden dus integraal gecontroleerd door de AFM. Andere hebben een ontheffing van de AFM en worden marginaal gecontroleerd. De meeste hebben platforms hebben geen AFM-vergunning.

 

Bent u geïnteresseerd in een financiering via crowdfunding? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.