CROWDFUNDING: HET ALTERNATIEF VOOR BANKFINANCIERING

Na de financiële crisis in 2008 werd het steeds duidelijker; voor het MKB is het verkrijgen van een bankkrediet steeds lastiger geworden. Hoe kleiner de lening hoe moeilijker het is. Dit heeft te maken met het verdienmodel van de grootbanken. Het verstrekken en beheren van een klein krediet kost de bank net zoveel als een groot krediet. Het rendement op kleine kredieten is echter veel kleiner.

In dit gat is crowdfunding gedoken. Met een gemiddeld leningbedrag van € 90.000,- vult het de kredietbehoefte van inmiddels vele MKB’ers. Crowdfunding voor ondernemers is vanuit de Verenigde Staten en Engeland in 2010 naar Nederland overgewaaid. In deze twee landen financieren ondernemers zich inmiddels met vele miljarden via crowdfunding. In Nederland is crowdfunding gegroeid van € 14 miljoen in 2010 naar € 128 miljoen in 2015. In 2016 laten ondernemers zich naar verwachting voor € 150 tot € 200 miljoen financieren door de crowd.

WAT IS CROWDFUNDING PRECIES?

Een financiering via crowdfunding is zogenaamd direct vermogen. Het geld verkrijgt u rechtstreeks van investeerders. Zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een bank of een leasemaatschappij. Een investeerder is bereid zelf risico te nemen over het in uw bedrijf geïnvesteerde bedrag. Uiteraard doen zij dit alleen als de tegenprestatie (zoals een rentevergoeding) hoog genoeg is.

Crowdfunding vindt plaats via crowdfunding platforms. Deze websites spelen enkel een faciliterende rol. Zij koppelen u als leningaanvrager aan investeerders. Voor deze faciliterende rol vraag het platform een vergoeding. Deze is afhankelijk van de omvang en looptijd van de lening. Het platform bepaalt ook welke aanvraag zij op haar website toelaat. Net zoals bij de bank is het noodzakelijk dat u een goed ondernemingsplan, historische cijfers en een prognose opstelt.

Een crowdfundingplatform biedt dus door hen beoordeelde ondernemingsplannen aan, waaruit investeerders kunnen kiezen. Vervolgens bepaalt ‘de crowd’ (=groep van investeerders) of ze wil investeren en hoeveel. Er zijn ook platforms waarbij u een aandelenparticipatie kunt aanbieden of waarop u belooft uw product te leveren als iemand investeert. De financiering via een lening is echter de meest voorkomende vorm voor ondernemers.

BELANGRIJKSTE PLATFORMS

Er zijn heel veel crowdfundingplatforms actief in Nederland. Ongeveer 100. De belangrijkste platforms voor u als MKB’er zijn Geldvoorelkaar.nl en Collin Crowdfund. Geldvoorelkaar.nl is de grootste. Collin Crowdfund is de hardst groeiende. Dan volgen er vele kleinere platforms. Vaak gespecialiseerd in specifieke doelgroepen. Noemenswaardig zijn Kapitaal op Maat, CrowdaboutNow, OneplanetCrowd (gespecialiseerd in duurzame plannen), Symbid (ook financiering via aandelenparticipatie) en Kickstarter (voorverkoop van je product).

Via Fundipal vindt u het crowdfundingplatform dat bij u past.

PARTNERS SMITSVANDENBROEK BEDRIJFSFINANCIERINGEN

De belangrijkste platforms waar wij mee werken zijn Geldvoorelkaar.nl en Collin Crowdfund. Bij Geldvoorelkaar.nl hebben we in 2011 ons eerste succesvolle project begeleidt. Hier hebben wij ook tot nu toe de meeste succesvolle projecten mee kunnen financieren.

De keuze voor Geldvoorelkaar.nl is gebaseerd op het feit dat ze een AFM-vergunning hebben, een grote slagingskans hebben (97%) en we direct contact hebben met vaste medewerkers.

Collin Crowfund is van meet af aan een professionele speler. Ook zij hebben een AFM-vergunning en de slagingskans is hoog (100%). Collin Crowdfund is hard op weg de grootste van Nederland te worden. Omdat wij bij hen preferred supplier zijn, krijgt u bij een aanvraag via ons 0,5% korting op hun kosten.

ANDERE FINANCIERINGSVORMEN DAN CROWDFUNDING

Naast crowdfunding en de bank zijn er nog vele andere mogelijkheden om een financiering te krijgen voor een goed bedrijfsplan. U kunt hier meer over lezen op www.definancieringsadviseur.nl.